هدف

باسلام

با لطف ویاری خدا و عنایت حضرت صاحب الامر (ع)در نظر داریم قدمی برای جوانان پرتلاش این مرز و بوم برداریم.امید است مثمر واقع شود…